Skip to content

De kronieksnijder

Hein Overbeek loopt door Assen en kijkt om zich heen. De stedelijke bedrijvigheid is voor hem een inspirerend schouwspel. Vorderende bouw, druk marktleven, de Vaart, verkeer, bomen, boten, bruggen. Dan weer de leegte van een nog te bebouwen stuk grond, een onverwacht landschapje, een klein universum, dat maar heel kort bestaat en dat er, eenmaal opgevuld, weer heel anders uit zal zien. Zo levert Assen hem een schat aan tekenaanleidingen en een groot aantal prenten: momentopnamen van de veranderende stad.

Voor Overbeek is het beeld het middel om over zijn stad te vertellen. Wie dat doet in taal is een stadschroniqueur, een kroniekschrijver. Voor Assenaar Hein Overbeek maken we een nieuw Nederlands woord: kronieksnijder.

MvZ